De doelstellingen van F.E.N. Nederland

 

Deze zijn heel kort en als volgt samen te vatten;

1. F.E.N. Nederland is een landelijk opererend overkoepelende organisatie met contacten door geheel Europa.

2. Het bevorderen van de cultuuruiting die Carnaval heet, dit in de breedste zin van het woord waarbij vriendschap, verbroedering en respect als belangrijkste gepropageerd worden.

3. Het op alle mogelijke legale wijze aandacht geven aan het gebeuren Carnaval en haar randverschijnselen.

4. Het bevorderen van contacten, zowel nationaal alsook internationaal, tussen regionale Federaties, Carnavalsgroepen, Verenigingen en Persoonlijke Leden onderling.

5. Het uitwisselen van adressen van relaties aan Carnavalsgroepen, Verenigingen en Persoonlijke Leden onderling zowel nationaal als ook internationaal, om de onderlinge contacten te vergroten en zodoende te verbeteren.

6. Het via een periodiek blad, e-mail en/of nieuwsbrieven en website zaken met betrekking tot Carnaval in het bijzonder te publiceren.

7. Het op verzoek ondersteunen van de aangesloten lidverenigingen bij het opzetten van statuten, huishoudelijke reglementen, adressystemen, financiële systemen etc.

8. Het adviseren en ondersteunen in de uitvoering van activiteiten op het gebied van Carnaval en haar randverschijnselen.

9. Het organiseren en eventueel mede organiseren van diverse activiteiten zoals Dansfestivals, Blaaskapellenfestivals, Prinsengala’s, F.E.N. gala’s, Artiestendagen, buitenlandse bezoeken en alle zaken die het contact en de sfeer tussen verenigingen kunnen verbeteren en/of optimaliseren.

10. Het adviseren bij de aankoop van verenigingsonderscheidingen, kleding, steken, attributen op het gebied van Carnaval, dansgroepen etc. zulks op verzoek.

11. Het eventueel op verzoek bemiddelen bij medaille fabrikanten en/of leveranciers, en/of het creëren van bijzondere onderscheidingen en ordetekenen.