Van de president:

jwe large

Welkom op de vernieuwde site, van de Federatie Europese  Narren Nederland. Ook wij gaan met de tijd mee, en hopen u hier een inzage te kunnen geven van al wat wij als organisatie voor u kunnen betekenen. Wij Federatie Europese Narren zijn een overkoepelend orgaan welke samenwerken met onze zusterorganisaties in Duitsland en België, ( Vlaanderen en Wallonië ). Gezamenlijk staan wij voor het carnaval in het algemeen, als cultureel erfgoed in stand te houden, en zo goed mogelijk uit te dragen.

Wij Federatie Europese Narren Nederland bestaat uit een vijftal Regio’s te weten de Regio Noord, Regio Oost, regio Midden, regio West en de regio Zuid, welke ieder een eigen bestuur hebben, en een Hoofd Bestuur welke verantwoord is voor de algehele gang van zaken. In onze site geven wij een overzicht wat wij zoal voor u kunnen betekenen, en ook kunt u hier de nodige info vinden, wat voor u als vereniging van toegevoegde waarde kan zijn, daar wij ook een aantal bijzondere  eretekens beheren welke wij op voordracht uitreiken , hierover vindt u meer in onze site, en indien nodig kunt u altijd terecht voor de nodige info, of neem dan contact op met een van de bestuurders uit de Regio  of met de secretaris Hoofdbestuur .

Ik wens u allen  veel wijsheid toe, en hopen ook dat zij die nog niet zijn aangesloten bij onze organisatie, hier mede te kunnen overtuigen van onze bedoeling hier deel van uit te maken.

Verder wens ik u allen een goed carnaval toe en een Driemaal Alaaf.

 

President F.E.N. Nederland.
Jan Wesdorp.

Regio Noord

- Bestuur

- Leden

- contact

Regio Oost

- Bestuur

- Leden

- contact

Regio Midden

- Bestuur

- Leden

- contact

Regio Zuid

- Bestuur

- Leden

- contact

Regio West

- Bestuur

- Leden

- contact